Tingimused

Puhastuse tingimused

• Esemete puhastamine toimub vastavalt hooldusmärgisele. Selle puudumisel valib puhastusmeetodi teenuse osutaja, võttes arvesse senist kogemust ning kliendi soove.

•  Vanade plekkide ja ebameeldiva lõhna täielikku eemaldumist puhastamise käigus teenuse osutaja ei garanteeri.

• Peale puhastamist võivad esemetel olla plekid mida ei olnud võimalik eemaldada.

• Kui eset on eelnevalt kliendi poolt ise puhastatud, ei vastuta teenuse osutaja puhastuse kvaliteedi eest.

• Hallitusplekke ei ole alati võimalik puhastamise käigus täielikult eemaldada.

• Enne puhastamist peab esemelt olema eemaldatud lahtine mustus (ka loomade karvad).

• Pikakarvalistel vaipadel kõike narmastikus olevat mustust kätte saada ei ole võimalik.

• Võivad jääda plekid, mis tulevad esile kliendipoolsel puhastamisel esemesse jäänud puhastusainete järeltoimest.

• Klient tagab, et puhastatav ese asub pinnal mis kannatab kerget niiskust.

• Klient tagab, et peale puhastust jääb puhastatud mööbliese kuivama ruumi kus on tagatud õhuvahetus (aken lahti või sundventilatsioon) ning mõistlikult soe toatemperatuur.

Call Now Button