Viks Puhastus Oü privaatsuspõhimõtted

Lühidalt öeldes Viks Puhastus Oü lubab, et:

– Sinu andmed hoitakse konfidentsiaalsena

– Sinu andmeid ei müüda edasi

– Sinu andeid kasutatakse vaid kampaaniatest teavitamiseks või päringute käsitlemiseks ja nendele vastamiseks.

 

Viks Puhastus Oü privaatsuspõhimõtted

 

Viks Puhastus Oü  on pühendunud teie eraelu puutumatuse kaitsmisele ja austamisele. Palun lugege see privaatsusteatis hoolikalt läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas me teilt andmeid kogume ja neid töötleme. Seetõttu oleme loonud privaatsuspoliitika põhimõtted, milles käsitleme kliendiandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist. Oleme hoolsad, et meie tegemised oleks kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Järgnevates lõikudes tutvustame lähemalt meie privaatsuspoliitikat.

Sinu andmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Viks Puhastus Oü kogub ja töötleb isikuga seotud lepingu täitmiseks, ühenduse saamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmed, mida Viks Puhastus Oü kogub, võivad sisaldada: nime, aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi.

Isikuandmeid võime koguda järgneval viisil:

  • Puhastustöö registreerimisel meie esinduses või veebikeskkonnas.
  • Hinnapäringu saatmisel meie e-posti aadressile.
  • Kontaktandmete sisestamisel meie veebisaidile.
  • Veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.
  • Tellimuse või hinnapäringu teostamisel läbi e-posti.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Võime koguda ka isikustamata andmeid. Need on andmed, mida ei saa siduda ühe kindla isikuga. Selleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta meie veebisaidil, mida kogutakse statistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmed.

Sinu andmete kasutamine, säilitamine ja kustutamine

Isikuandmeid kasutame Sinu hooldustöö kohta sulle teavituste saatmiseks, Sinuga kontakteerumiseks seoses Sinu tellimuse või päringuga ning tooteuudistest ja kampaaniatest teavitamiseks. Kui te olete sellega nõustunud, saadame teile e-posti teel või tekstisõnumitena turundussõnumeid, et hoida teid kursis meie tegemistega ning kampaaniatega. Kui Sa ei soovi olla meie uudiskirja loendis, et olla kursis tooteuudiste või pakkumistega, võid sellest igal ajal loobuda, ning ennast adressaatide hulgast eemaldada.

Nõustudes Viks Puhastus Oü privaatsuspoliitika tingimustega annad meile nõusoleku töödelda Sinu andmeid. Selle nõusoleku saad alati tagasi võtta kirjalikus vormis avalduse esitamisega elektroonilisel või füüsilisel kujul. Nõusolekust ei saa paraku loobuda tagasiulatuvalt.

Isikuandmeid säilitab Viks Puhastus Oü kuni 5 aastat alates viimasest tellimusest. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.

Kui soovid, et kustutaksime Sinu andmed meie infosüsteemist, võid esitada selleks avalduse kohapeal või kirjutada meile info@vikspuhastus.ee

Koos andmete kustutamisega lõppevad ka kõik teile ette nähtud personaalsed soodustused.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Viks Puhastus Oü kasutab kõiki abinõusid (sealhulgas tehnilised, füüsilised ja halduslikud) Sinu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on olemas vaid selleks volitatud isikutel. Teeme kõik Sinu isikuandmete lekkimise vältimiseks, kuid kui arvad, et on oht, et Sinu andmed on lekkinud, teavita meid sellest koheselt, et saaksime aidata kahjusid hoida võimalikult madalal. Nõudmisel võime esitada Sinu andmeid Andmekaitse Inspektsioonile või teistele jõustruktuuridele.

Privaatsuspoliitika tingimused

Viks Puhastus Oü jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kliente. Lubame, et meie privaatsuspoliitika eesmärk on Sinu andmete kaitse ning me tagame alati selle turvalisuse, parimal võimalikul viisil. Me ei müü kliendiandmeid kunagi teistele osapooltele ning ei kasuta neid õelatel eesmärkidel. Kõiki Sinu andmeid või seda privaatsuspoliitikat puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil info@vikspuhastus.ee.

Kui tunned, et Sinu õigusi seoses isikuandmetega on rikutud, anna meile palun sellest teada, kuid vajadusel on Sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, kelle eesmärk on lahendada pöördumised seoses isikuandmete kaitsega või täiendava info saamiseks.

Call Now Button